Phương Thức Nạp Thẻ Lấy Vàng Trong Game

Phương Thức Nạp Thẻ Lấy Vàng Trong Game

29/07/2015

Phương Thức Nạp Thẻ Lấy Vàng Trong Game

Vì lý do bộ thông tin không cho nạp thẻ điện thoại trực tuyến

Nên Game thủ phải làm theo bước này

Liên Hệ và nt cho admin [ link ] sau đó đọc tên tài khoản để nạp vàng 

2

 

Người Viết: administrator